Dyrygent

Danuta Leszczyńska

Soprany

    Joanna
Grabowska
      Alicja 
Maryjańska
    Ewa
Michalik
 Renata 
Michalik
  Ewa
Mizera
  Zofia Mizgała
Magdalena  Moskalik
Barbara
Pietrzak
Beata Wójcik

 Alty

    Ewa
Brawata
   Dorota Kaszyńska
Elżbieta
 Knapik
Grażyna
 Knapik
Elżbieta
Krasoń
  Mariola
Turowska-Moskalik
    Ewa
Szczygieł
Krzysztof Roman
Zbigniew Stęplowski
Krzysztof Mizera

Tenory

Basy

     Sławomir
Krzyształowski
Krzysztof
Mizgała
Józef
Motyl
Marian
Skowron
Zdzisław
Ścigaj